Stel je voor: een fijne werkplek waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Jammer genoeg is dit niet altijd het geval door pestgedrag. Dit artikel is bedoeld om bewustzijn te creëren en samen stappen te zetten naar een werkomgeving vrij van pestgedrag. Ontdek hoe jij, samen met je collega’s, een positieve verandering kunt maken en weer met plezier naar je werk kunt gaan!

Wat valt onder pesterijen?

Als we spreken over pesterijen op de werkvloer dan hebben we het over ongewenst gedrag dat gericht is op het kwetsen van een collega. Dit gedrag kan variëren van verbaal geweld en roddelen tot het buitensluiten van collega’s. De pesterijen komen vaak voor in meer subtiele vormen, zoals sarcastische opmerkingen, neerbuigende grappen of het negeren van iemand.

In 2017 waren ruim een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel. (cijfers TNO)

1 / 3

11% van de mensen die wordt gepest, durft niets te zeggen over het pesten uit angst de baan te verliezen.

1 / 3

Slechts 16% van de collega’s neemt het op voor het slachtoffer, ook al hebben zij er niets mee te maken.

1 / 3

Wat te doen als je gepest wordt?

Als je slachtoffer bent van pesterijen, is het belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat en dat er stappen zijn die je kunt nemen om jezelf te beschermen.

Controleer de interne beleidsregels en procedures van het bedrijf met betrekking tot pesten en intimidatie. Dit kan informatie bevatten over de stappen die je moet nemen en de personen waarmee je contact moet opnemen om het pestgedrag te melden.

Iedereen is slechter af in een bedrijfscultuur waar pesten voorkomt.

Wat kun je doen als getuige?

Als getuige van pesterijen op de werkvloer is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en te handelen in het belang van een respectvolle en gezonde werkomgeving.

Neem de kleinste dingen serieus

Hoor je een flauwe grap die niet helemaal lekker valt? Of zie je iemand in je team die geplaagd wordt? Bespreek het met elkaar. Door kleine dingen ook serieus te nemen, voorkom je dat ze uit de hand lopen.

Image

Praat met de betrokkenen

Als je je er comfortabel bij voelt, kun je met de betrokkenen praten en hen laten weten dat hun gedrag als pesten wordt ervaren. Soms zijn mensen zich niet bewust van de impact van hun gedrag.

Image

Meld pesterijen

Als je getuige bent van pesten tegen een collega, moedig die persoon dan aan om zelf melding te maken bij de aangewezen persoon binnen het bedrijf.

Image

Het creëren van een veilige en ondersteunende werkomgeving is dus niet alleen in het belang van de werknemers, maar ook van de organisatie als geheel. Door bewustzijn te vergroten, preventieve maatregelen te nemen en snel in te grijpen bij pesterijen, zal dit bijdragen aan een positievere en productievere werkcultuur.

Scroll door voor behulpzame tools!

Banner

Voor als je niet weet waar te beginnen

De Wegwijzer Pesten geeft handvatten om pesten aan te pakken.

Download hier de Wegwijzer Pesten

Banner

Praat erover

Met dialoogkaarten in gesprek over pesten.

Download hier de dialoogkaarten

Banner
Banner
icon-back-arrow Tips & inspiratie